Taneční a společenské odpoledne seniorů

Krajská rada seniorů Plzeňského kraje připravila pro seniory příjemné odpoledne, které zahájil předseda této organizace pan Miloslav Hora uvítáním účastníků. Následně společně s moderátorkou programu paní Zdenkou Hornofovou seznámili přítomné seniory nejen s programem zahajované akce, ale i s dalšími akcemi v průběhu roku 2023. K tanci i k poslechu a k dobré náladě přispěla hudba Václava Žákovce.  Kromě v názvu uvedeného tance se účastnice a účastníci věnovali také vzájemné komunikaci, zvláště v případě setkání po delší době.

V rámci odpoledního programu vystoupila taneční skupina Hanka z Domažlic a soubor Kopretiny z Hradce u Stoda nás vrátil do poněkud jiné doby a jiného prostředí. Velký potlesk sklidila tradičně skupina mažoretek Maršálky.

V závěru akce se účastnice a účastníci domlouvali, kdy se opět setkají. Příležitost k tomu bude i při akci jiného charakteru např. Sportovní hry seniorů v Plzni.

Karel Knap