Oblastní kolo – Babička Liberec

V  rezidenci RoSa v Liberci se v úterý 18. dubna 2023 uskutečnilo další kolo   oblastní soutěže Babička Libereckého kraje. Přihlášené seniorky za podpory zcela   zaplněného sálu soutěžily v předepsaných disciplínách, jimiž jsou řízený rozhovor s  moderátorkou, vlastní vystoupení a závěrečná módní přehlídka. Divákům a porotě se představily soutěžící s háčkovanými výrobky, kresbami a linoryty, recitacemi, zpěvem i tanečními vystoupeními.

Porota vyhlásila tři postupující do krajského kola a těmi se staly Jarmila Podolská (zlatá korunka), Jana Jandlová (stříbrná korunka) a Hana Vladyková (bronzová korunka); všechny účastnice obdržely květiny a ceny od sponzorů.

Poděkování za přípravu a hladký průběh celé akce patří Centru Rosa.