Jarní vědomostní kvíz v Palkovicích

Další z obcí, kam zavítali účastníci vědomostního kvízu Moravskoslezského kraje, byly Palkovice, kam se v dubnu sjelo 21 tříčlenných družstev z 19 obcí a měst kraje. Díky vstřícnosti a ochoty palkovického starosty Radima Bači a místního seniorského klubu, který letos slaví 40. výročí svého založení, se tady uskutečnil už 7.ročník.  Sto otázek a deset tématických okruhů  připravil hlavní iniciátor, Radim Holeček, člen Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje. V konečném hodnocení došlo ke vzácné shodě na prvních dvou místech, kdy o pořadí rozhodlo až pomocné kritérium, vyšší věk soutěžících. Předseda soutěže Pavel Gluc pak vyhlásil tři nejlepší týmy v tomto pořadí: 1. Senioři ČR Ostrava 2. KD Střítež  3. KD Důl Dukla

Karel Moškoř