Třeboňští senioři sportují

7. února 2023 se po úspěšném rozběhu Ligy seniorů Jihočeského kraje konal 1. letošní sportovní turnaj v Jindřichově Hradci. Projekt, který byl spuštěn v minulém roce podepsáním Memoranda o spolupráci mezi Krajskou radou seniorů Jihočeského kraje a Jihočeskou organizací ČUS, zaujal nejen seniory, ale i veřejné činitele v jednotlivých městech, kteří přebírají nad turnaji ve svých městech záštitu. Nad celým projektem pak drží záštitu náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlová.

Do Jindřichova Hradce si přijela zasoutěžit i dvě družstva z Třeboně. Jak říká paní Zdeňka Kalianková:„ V tělocvičně nás přijali s obdivem, neboť většina přítomných byla z Jindřichova Hradce. My jsme navíc byli nováčci, měli jsme trochu obavy, ale ty se po srdečném přivítání rychle rozplynuly. Dostali jsme malé občerstvení a po krátkém vyzkoušení jednotlivých disciplin se začalo soutěžit. Nálada byla skvělá. Všichni fandili všem a užili si sportovního zápolení i zábavy, když míče i přes velikou snahu nepadaly do košů, když se šipky odrážely a skončily na zemi, když terč byl někomu malý, když kroužky létaly všude kolem, jenom ne na kužel. Při vyhodnocení nás potěšilo, že člen našeho družstva, pan Jiří Hálek, získal 1. místo v hodu na kužel a obdržel krásný pohár.”

Paní Kalianková děkuje jménem všech seniorských sportovců pořadatelům za přípravu akce, vytvoření přátelské atmosféry a možnost setkat se s ostatními seniory.

 

Marie Nollová