Ochrana seniorů před nekalými praktikami

Rada seniorů ČR vyhlásila v roce 2022 několik projektů pohybových aktivit. Jednou z nich je mezi seniory oblíbený stolní tenis. V některých krajích ČR již soutěže proběhly a staly se tak startovní pozicí pro realizaci v roce 2023.

Velmi populární je například ve Středočeském kraji, kde je již pravidelně zařazován do programu kroužku stolního tenisu seniorů SPCCH Poděbrady při DDM Symfonie Poděbrady. Ve čtvrtek 8. prosince se uskutečnil již pátý ročník tohoto sportovního klání a zúčastnili se nejen poděbradští hráči, ale i pingpongáři z Nymburka, Kout, Libice nad Cidlinou a dokonce i ze vzdálených Čelákovic.

Turnaj zahájila ředitelka DDM Symfonie Bc. Jitka Karbulková.  Rozpis všech utkání pečlivě připravil  Jan Chlad. Na hladký průběh utkání dohlíželi zkušení rozhodčí ze stolně tenisového oddílu ACS Přední Lhota. Zápasy přitahovaly pozornost množství diváků svými dlouhými a zajímavými výměnami. I když v sále panovala bojovná nálada, utkání byla vedena ve sportovním duchu a kamarádské atmosféře. Bojovnost a velké herní nasazení našich seniorů by mohly být příkladem pro mnohé mladší sportovce.

Poděkování patří i panu Petru Klubíčkovi z poděbradské firmy Czech Crystal Lion, která zajistila krásný putovní pohár pro vítěze a další velmi hodnotné ceny pro nejúspěšnější hráče.

Po velmi vyrovnaném boji obsadil 1. místo Jan Všetečka, 2. místo patří Miroslavu Peterkovi a 3. místo vybojoval Jaroslav Kohoutek. Cenu útěchy si letos odnesl Petr Polnický. Na turnaji však zvítězila především radost ze hry, dobrá nálada a kamarádství.

RS ČR děkuje všem účastníkům sportovního zápolení, všem organizátorům této krásné předvánoční akce. Ta znovu potvrzuje, že seniorky a senioři nehodlají svůj život věnovat jen odpočinku, lenošení a sledování TV, ale přispívají svými aktivitami ke zdravému způsobu života.

 

Marta Váňová

Jaroslav Němec

Miloslav Vajs