Oslavy Mezinárodního dne seniorů Moravskoslezského kraje

Krajská rada seniorů MSK uspořádala pod záštitou starosty města Bruntál 1. října 2022 v rámci oslav MDS Slavnostní setkání seniorů Moravskoslezského kraje v Bruntále.

Čtyři autobusy se seniory kraje dopoledne vyrazily na prohlídky pamětihodností a zajímavostí MSK. Dvě výpravy zajely na prohlídku zámku Bruntál a další dva do Arboreta Opava a do obce Úvalno k prohlídce zrcadlového bludiště na místní

Rychtě, staré fary a prohlídkové věže. Po společném obědě se všechny autobusy sjely do Bruntálu, kde ve Společenském domě města byl zahájen připravený kulturní program k oslavám.

V zaplněném sále Společenského domu přivítal účastníky oslav předseda KRS MSK Pavel Gluc, náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška, starosta města Bruntál Petr Rys, přítomni byli místostarosta města Martin Henč a vedoucí oddělení kultury města Alena Pajkošová, krátce k přítomným pohovořila předsedkyně RSČR Lenka Desatová.

Po úvodních slovech postupně vystoupily různé soubory a jednotlivci z města Bruntál (Středisko volného času, TJ Praděd, ZUČ Bruntál) a později soubor Aktivních seniorek Bruntál a trio Josefky+. V rámci programu byla vyhodnocena kampaň KRS za rok 2022 a Seniorkou MSK roku 2022 se stala Irena Foberová, místopředsedkyně Klubu důchodců Střítež a Seniorem MSK roku 2022 místopředseda Klubu seniorů Řepiště. V rámci kampaně byli za svou seniorskou práci v organizacích a klubech oceněni Danuše Kavanová Čtyřlístek Jakartovice, Jitka Musilová ZO ČMOS PŠ seniorů 2, Marie Ryšavá SČR MO Ostrava, Zdeněk Kudělka SČR MO Ostrava. Všem účastníkům se téměř tříhodinový program líbil, často odměňovali vystupující dlouhotrvajícím potleskem.

Poděkování za podíl na zdařilé akci patří místnímu kolektivu Aktivních seniorů, kteří zabezpečovali kompletní servis pro účastníky a pracovníkům oddělení kultury města Bruntál. Rovněž poděkování zaslouží i organizátoři z krajské rady, hlavní partner Moravskoslezský kraj a významný partner město Bruntál, kteří nám vytvořili organizační, finanční a materiální podmínky pro realizaci oslav na vysoké úrovni. Oslav se zúčastnilo 240 účastníků z 25 seniorských klubů a organizací 21 měst a obcí kraje, kteří v krásném prostředí a za příznivého počasí prožili příjemný podzimní den.

předseda KRS MSK

Pavel Gluc