Klubu důchodců Střítež v projektu O2 Chytrá škola

 

Zajímavou pozvánku zaslala ředitelka střítežské školy Dagmar Machálková předsedovi Klubu důchodců Střítež. Jednalo se o účast v zajímavém projektu O2 Chytrá škola, který zahrnuje pět výukových lekcí, jak se bezpečně pohybovat na internetu a umět zvládat různé nástrahy kybersvěta. Myšlenka super, a tak zbývalo jen oslovit členy klubu, jestli by neměli zájem se stát na pár hodin žáky a svěřit se do péče v tomto případě „lektorů z řad čtvrťáků a páťáků ZŠ“. Celkem třináct seniorů se netradičně vydalo opět do základní školy. Rozděleni do pěti skupin se v krásném prostředí podkrovní části školy vrhly seniorky a snimi jen dva senioři do výukových lekcí z pomocí dětí. Financovaný projekt nabízí formou internetových skečů mnoho užitečných rad. Pro babičky a dědečky to byla ojedinělá příležitost se seznámit s tím, co jim může hrozit např. když si správně nezabezpečí počítat, nezadá bezpečné heslo nebo skočí tzv. na špek falešným zprávám. Pro mnohé byly výrazy fake news či hoax novinkou v jejich slovní zásobě a „školní lektoři“ trpělivě poučovali, a i v praktických ukázkách a malých testech varovali před možným nebezpečím. Mladá generace je na tyto kybernetické útoky připravena vzděláváním ve školách, starší občané naráží na veliké problémy až v okamžiku, kdy jim někdo z rodiny pořídí chytrý telefon, tablet nebo počítač. V rámci projektu „Bezpečně na vlnách netu, ubraň se kybernetu“, kterým prošla třináctka odvážných, se určitě objeví další „vychytávky“ co budou starší generaci zajímat.

Jak řekla paní ředitelka: „Hlavním cílem společně stráveného času bylo především navázání mezigeneračního partnerství a rozvoj komunikačních dovedností našich žáků.“ K tomu třeba jen stručně dodat, to se zcela jistě povedlo!  Karel

Moškoř