Rekondiční pobyt seniorů Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace 2021

Tak se nám, konečně, podařilo vyjet v sobotu 31. července 2021 na již dříve objednaný rekondiční pobyt do Spáleného Poříčí – do Hotelu Brdy.  Všichni byli plni očekávání, jaké to bude.

První zastávkou, při cestě do hotelu, byla v Plzeň. Zde jsme měli volné 2 hodiny na prohlídku. Někdo šel na náměstí, někdo do uliček za náměstím a jiný do hospůdky.    Po příjezdu do hotelu následovalo ubytování a přivítací večeře s přípitkem. Večer jsme rádi ulehli do voňavých peřin.

V neděli dopoledne, jsme navštívili Galerii Špejchar – muzeum a stálou výstavu Jiřího Wintera Neprakty a jeho kreslený humor.  Po obědě, odpoledne, jsme si prohlédli náměstí, městečko i Šťastnou věž s výhledem do okolí a po večeři se pobavili při poslechu dudácké kapely.

Následující den byla naplánována návštěva likérky Liqui B v Blatné a velkým zážitkem, pro mnohé z nás, byla procházka oborou zámku v Blatné, kde jsme měli možnost se dostat přímo do kontaktu s daňky, nakrmit i pohladit a hledět si, jak se říká „z očí do očí“. Večer jsme se připravovali na pyžamovou párty plnou hudby a soutěží. Legrace nebrala konce. Za drobné dárky, které naši senioři obdrželi za soutěže, děkujeme magistrátu a naší paní náměstkyni.

V úterý dopoledne, po snídani, byl odjezd do Dobřívi na prohlídku vodního hamru. Po chutném obědě v hotelu, jsme odjeli na prohlídku zámku Nebílovy. V zahradě zámku jsme spatřili rozsáhlou sbírku anglických růží. Při zpáteční cestě do hotelu, jsme se zastavili, pro nás, na tajemném místě…  Navštívili jsme první buddhistickou stúpu v České republice, která byla postavena a inaugurována v roce 2014. Jedná se o meditační místo, které návštěvníci obcházejí po směru hodinových ručiček, což má pozitivní vliv na mysl. Po večeři v hotelu byla připravena ukázka výroby šperků a vitráží Tiffany technikou. Mnozí z nás jsme se s touto překrásnou technikou seznámili poprvé.

Středa byla dnem celodenního výletu. Napřed jsme měli možnost si prohlédnout Klášter Kladruby s magickým místem pro nabití energie, mimochodem, architektem stavby byl Jan Blažej Santini Aichel a dále nás cesta zavedla do Mariánských Lázní. V tomto lázeňském městě, zde jsme měli možnost se projít kolonádou a v 15 hodin vyslechnout zpívající fontánu. Při zpáteční cestě do hotelu, byla naplánována zastávka ve Windischgrätzově jízdárně ve Světcích, kde nás provázel jedinečný, fundovaný a vtipný průvodce. Ještě týž večer nás čekalo noční „tajné překvapení“. Tím byla večerní prohlídka kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále.  To nikdo nečekal! Během jízdy autobusem byly různé dohady, co to asi bude, ale nakonec jsme byli všichni velmi mile překvapeni. V tomto kostele totiž poprvé zazněla Česká mše vánoční – Hej, mistře! Mše vznikla v roce 1796 a poprvé uvedena  Jakubem Janem Rybou ve zdejším kostele ve Starém Rožmitále. Měli jsme zde vzácnou možnost spatřit a dotknout se varhan, na které hrával Jakub Jan Ryba i nahlédnout do zázemí tohoto královského nástroje.

Přestože byl náš pobyt naplněn cestováním, poznali jsme spoustu krásných míst naší vlasti, měli jsme možnost soutěžit, hrát různé hry, malovat antistresové omalovánky, vysavovat si tašku jako dárek domů a další…   a každé ráno začínalo rozcvičkou pro zájemce J

Ve čtvrtek náš rekondiční pobyt ve voňavém Hotelu Brdy končil. Zažili jsme moc krásné dny plné přátelství, pohody, tvoření, cestování a poznání.  Musíme moc poděkovat i personálu, zvláště panu vedoucímu Michalu Zemanovi.  Byl nám super parťákem, řidičem i průvodcem. Věnoval se nám s maximální péčí a humorem.  Domů jsme se všichni vrátili ve zdraví, spokojeni a naplněni krásnými dojmy a troufám si říci, že naplněni novými silami.  Zvláště musím vyzdvihnout méně mobilní seniory, kteří si také naprosto užili a vychutnali letošní rekondiční pobyt.

Helena Houšková, Most