První zasedání předsednictva Krajské rady seniorů Plzeňského kraje po 4. sjezdu RS ČR

První schůzi předsednictva, která proběhla standardním způsobem dne 26.5.2021, řídil předseda JUDr Miloslav Hora, který byl zvolen 10.3.2021 v rámci on-line konference. Předmětem jednání byly samozřejmě komentáře k výsledkům 4. sjezdu RS CR, zejména změny ve stanovách.

Další pozornost byla věnována zpřesnění kompetencí jednotlivých členů předsednictva, termíny dalších jednání uvnitř krajské organizace i s orgány státní správy. Součástí jednání byly i akce kulturní a sportovní, které výrazně ovlivňuje epidemická situace a z ní vyplývající zejména termínová nejistota.

Za významné považujeme zvolení Leoše Jochece, který byl 8 let předsedou Krajské rady seniorů Plzeňského kraje, čestným předsedou této organizace.

Veršovanou formou se s námi loučila mimořádně aktivní představitelka Městské rady seniorů Domažlice paní Jaroslava Kaucká, která je kromě jiného i „motorem“ známé taneční skupiny Hanka. Předala tím pomyslné žezlo své nástupkyní Jaroslavě Pokšteflové, nicméně přislíbila další spolupráci menšího rozsahu.