4. sjezd RS ČR

Stěžejní událostí pro seniorské hnutí v letošním roce byl beze sporu 4. sjezd Rady seniorů České republiky. Až do poloviny března čekalo vedení RS ČR na to, jak se vyvine pandemická situace, protože mandát vedení, které bylo zvoleno na 3. sjezdu, vyprší 12. května a od toho dne by v podstatě přestala seniorská organizace existovat, neboť mandát může, alespoň podle stávajících stanov, prodloužit pouze sjezd. To v podstatě znamenalo jediné. 4. sjezd Rady seniorů se musí uskutečnit do 12.května.

Pandemická situace se ale nelepšila, a tak se od počátku března začala připravovat on-line verze formou videokonference. Všech 206 nominovaných delegátů ze všech koutů České republiky, dostalo přesné instrukce i materiály tak, aby měli dostatek času je prostudovat a vyjádřit se k nim. A aby na jejich základě mohli zhodnotit uplynulé období, a vznést požadavky na další cíle pro svou činnost. Rovněž rozhodli o složení důležitých orgánů Rady seniorů ČR – Kolegia a revizní komise. Na pořadu dne byla samozřejmě i volba předsedy.

Sjezd byl zahájen přesně v 9.10 hodin státní hymnou, poté přivítal přítomné předseda Pernes. Krátce na to pozdravil delegáty prezident ČR Miloš Zeman. Po něm se připojil premiér a předseda hnutí Ano Andrej Babiš.  Po něm vystoupila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. K delegátům dále promluvil viceprezident vlády a předseda ČSSD Jan Hamáček i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Předseda poslední z partnerských politických stran se nepřipojil pouze předseda KSČM Vojtěch Filip, který byl v době konání v nemocnici.

Blok příspěvků hostů sjezdu pokračoval vystoupením generálního ředitele ČT Petra Dvořáka, po něm následoval předseda evropské seniorské asociace Eurag Dirk Jarré a dopolední část pak ukončila Valérie Pokorná, místopředsedkyně Jednoty důchodců na Slovensku.

Po přestávce se ujal slova dosluhující předseda Dr. Zdeněk Pernes. Ve svém projevu zhodnotil uplynulé období, poukázal na úspěchy i na to, co se nepovedlo. Shrnul stávající situaci seniorské populace v naší zemi a nastínil, kudy by se podle jeho názoru mělo ubírat v následujícím období.

Následoval příspěvek prof. MUDr. Pavla Kalvacha CSc., který vedl komisi, jež měla za úkol připravit program Rady seniorů na období let 2021-2025. O navrhovaných úpravách stanov pak hovořil k delegátům statutární místopředseda Ing. Milan Taraba a se svou zprávou vystoupila i předsedkyně revizní komise Ing. Mária Somloóová.

Poté přišlo na řadu rozpečeťování obálek s volebními lístky pro vedení RS ČR. Zdeňka Pernese, jemuž sjezd propůjčil titul čestný předseda RS ČR a který se rozhodl v dalším období již nekandidovat, vystřídá v čele seniorského hnutí Ing. Lenka Desatová. Roli statutárního místopředsedy bude i nadále zastávat Ing. Milan Taraba, na posty místopředsedů kolegium zvolilo Milenu Hesovou a Miloše Vajse.

Krátce po půl třetí hodině schválili delegáti návrh usnesení a poté nová předsedkyně významnou událost ukončila.

Zpráva předsedy RS ČR přednesená na 4. sjezdu

Prezentace o činnosti RS ČR v letech 2017-2020