Senioři a životní prostředí

Město Hradec Králové poskytlo pro letošní rok spolku Senioři Hradec Králové několik účelových dotací. Jedna z nich se týká péče o životní prostředí. Cílem je ve spolupráci s několika komisemi místní samosprávy propagovat a podpořit péči občanů o květinové záhony a okrasné keře na veřejném prostranství. Ne všude totiž o to pečují Technické služby Hradce Králové. Jsou místa, zejména na sídlištích, kde se o kytky před vchody do domů starají sami občané.

Seniorský spolek jako příjemce dotace zatím provádí „mapování“ všech těchto míst. A jelikož se jedná o individuální práci na čerstvém vzduchu, probíhá tato činnost již od dubna a bez ohledu na problémy s koronavirem.  Organizátoři z řad seniorů obcházejí jednotlivé ulice s letáky i přihláškami, hledají a kontaktují ty, kdo pečují o květiny. Průběžně dochází k fotografování květinových záhonů, aby na podzim bylo možné udělat přehlídku fotografií jak na nástěnkách komisí místní samosprávy, tak formou kompletní výstavy v Infocentru HK. V plánu je také uspořádání přednášky ve spolupráci s Technickými službami HK či jinou odbornou organizací. Všichni, kdo se do této akce přihlásí, a je jich již téměř padesát, budou odměněni poukázkou na nákup nářadí či sadbového materiálu bez ohledu na to, jak velký či hezký je jejich květinový záhon nebo okrasný keř. Měl by být také natočen krátký film. Bude propagovat jak záslužnou práci hradeckých občanů, tak i příslušné komise místní samosprávy, které se budou podílet na financování malých symbolických odměn pro své sousedy.

 

Marcel Kraus

Foto: Pavla Janků a Jan Štěpánek