MDŽ v Hradci Králové

Hlavním bodem letošní oslavy svátku žen byla Prodaná nevěsta. Tuto klasickou českou operu přivezl do krajského města spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek z Úpice. Kromě padesátičlenného souboru se v neděli 8. března musel na jeviště vejít i kolotoč, takže oslava se konala ve Filharmonii Hradec Králové. Akce byla určena seniorkám z celého kraje (včetně případného mužského doprovodu) a případnou finanční ztrátu byla připravena pokrýt Krajská rada seniorů Královéhradeckého kraje z krajské dotace. K tomu však nedošlo, neboť všech 580 míst včetně přístavků bylo vyprodáno již měsíc předem.

Klasická opera v neklasickém pojetí chytila u srdce všechny přítomné. Herci byli proto odměněni potleskem ve stoje. Každá ze stovek přítomných žen pak při odchodu obdržela karafiát od hejtmana Královéhradeckého kraje nebo předsedy spolku Senioři Hradec Králové. V následujících dnech se pak mnozí z účastníků tohoto představení svěřovali, že během něj slzeli dojetím a že již dlouho něco tak nádherného nezažili.

A protože za vším je nutno vidět člověka, poděkování za skvělý nápad i vlastní organizaci celé akce náleží Hance Žatečkové. Ta právem patří již několik let mezi tzv. Hradecké poklady.

M. Kraus