Zasedání krajské Rady seniorů Ústeckého kraje

Na svém pravidelném zasedání se sešla krajská Rada seniorů Ústeckého kraje. Jednání zahájil její  předseda Alois Malý. Přednesl nám  informace, co se projednalo na RS ĆR. Po těchto informacích jsme se věnovali schválení plánu na rok 2020 naší krajské Rady a to v několika bodech.

  • 1.)  Výjezdní zasedání do klubu seniorů.
  • 2.)  Sportovní hry seniorů.
  • 3.)  Jednání s politiky u kulatého stolu.
  • 4.)  Mezinárodní hry seniorů.
  • 5.)  Den seniorů a soutěž o nejaktivnější klub seniorů našeho kraje.
  • 6.)  V říjnu babička roku.
  • 7.)  Společné kulturní akce klubu seniorů.

Naše krajská Rada se schází pravidelně každý měsíc a to proto, abychom mohli předávat informace včas do všech klubů našeho kraje.  Pro nás  je důležitá příprava konference závěrem roku,kde končí volební období této rady a bude se volit nová rada a předseda na další období. Zároveň bychom vám chtěli poděkovat za bohatou účast na našich akcích za loňský rok a popřát hodně zdraví pro rok letošní.

Zdeněk  Balcar