Vzdělání je nezcizitelná hodnota

Jsou to právě tři roky , kdy jsem si poprvé podala ruku s paní Ing. Klárou Nehodovou, manažerkou Virtuální univerzity třetího věku  při Provozně ekonomické fakultě české zemědělské univerzity v Praze. Vzájemné sympatie potvrdily i stejný názor, že vzdělání je významná aktivita seniorů, která krom získání nových znalostí přináší také zlepšení kvality života ve stáří a je také úžasným zdrojem životního optimismu.

Vzdělávání lidí staršího věku je vynikajícím prostředkem oddalování stárnutí, pomáhá udržovat životní aktivitu, důvěru ve vlastní schopnosti, pocit společenské sounáležitosti ,seberealizace. Vzdělání je nezcizitelná hodnota.

To vše jsou důvody,pro které se rozhodla krajská Rada seniorů Olomouckého kraje za podpory Olomouckého kraje otevřít konzultační středisko, které navštěvuje cca 50 studentů.Důkazem toho, že to byl skvělý nápad a že je o virtuálním studium při krajské Radě seniorů skutečně zájem , je první skupina úspěšných absolventů, kteří s chutí a nadšením absolvovali všechny studijní přednášky a 15. ledna 2020 slavnostní promoci zakončili tříleté studium VU3V. Za tu dobu se z nás stala jedna velká parta, která se na sebe těší. Společně studujeme,společně sdílíme radosti i těžkosti, které přináší podzim života.Olomouc má prvenství v založení univerzity třetího věku, které se již stálo pro svou dobu trvání tradicí, jsem ráda, že mladší  VU3V si našla své místo a získává stejně velký zájem z řad seniorů.

Dostalo se cti,promluvit v této slavnostní chvíli jménem tutorů a absolventů, poděkovat promočnímu  kolegiu a vedení Provozně ekonomické fakultě za možnost vysokoškolského vzdělávání seniorů,manažerskému týmu pod vedením paní Ing. Kláry Nehodové za spolupráci a vytvoření podmínek pro studium VU3V, všem akademikům, lektorům a přednášejícím, kteří se nám snažili  předávat své vynikající znalosti, za krásná  studijní témata, která nás nejen vědomostně obohatila ale taky bavila.

Děkuji jménem krajské Rady seniorů Olomouckého kraje  a naší olomoucké třídy panu Mgr. Jaromíru Navrátilovi ,za příkladnou a obětavou práci tutora.Poděkování patří  také řediteli krajského úřadu panu Ing. Lubomíru Balášovi a  vedení Olomouckého kraje za podporu.

Závěrem bych chtěla vyjádřit velký  obdiv vám studenti.Bylo mi skutečně velkou ctí, že jsem mohla být u toho  s vámi. Jsem na vás velmi pyšná, že jste svoji odvahou, píli,chutí a životní energii dokázali , že věk je pouze číslo.Gratuluji k vašemu výkonu,stali jste se příkladem pro mladší generace.Přeji vám všem pevné zdraví a osobní pohodu k dalšímu studiu.

„Cílem vzdělávání a moudrosti je, aby  člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ -  Jan Ámos Komenský

Milena Hesová , předsedkyně KRS Olomouckého kraje, poradkyně hejtmana