Stanovisko a zásadní připomínky k návrhu zákona o sociálních službách

Rada seniorů ČR připomínkovala návrh zákona kterým se mění zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Její stanovisko, připomínky i odůvodnění najdete v přiloženém dokumentu.

Stanovisko a zásadní připomínky k návrhu zákona o sociálních službách