Stanovisko a zásadní připomínky k návrhu nařízení vlády o zvýšení částek životního a existenčního minima

Rada seniorů ČR jako připomínkové místo ministerstva práce a sociálních věcí zaslalo své stanovisko a připomínky k návrhu nařízení vlády o zvýšení částek životního a existenčního minima. Kompletní znění najdete v přiloženém dokumentu.

Stanovisko a zásadní připomínky k návrhu nařízení vlády o zvýšení částek životního a existenčního minima