Stanovisko Rady seniorů ČR k návrhu nařízení vlády související s příspěvkem na bydlení

Rada seniorů ČR jako jedno z připomínkových míst MPSV dostala příležitost vyjádřit se k Návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Rada seniorů ČR materiál důkladně prostudovala a zaslala MPSV své stanovisko včetně zásadních připomínek.

Celé znění dopisu najdete zde – Stanovisko a zásadní připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení