OSLAVA MIKULÁŠE KLUB SENIORŮ STP 1 KROMĚŘÍŽ

Vánoce, Vánoce přicházejí! Klepou  na dveře a mílovými kroky se přibližují.  Nevím, zda se každý těší na ten shon při kupování dárků, pečení cukroví, při úklidu celého bydlení tak, aby se všechno lesklo. Ale jsem si jistá, že na vánoční pohodu s rodinou u pohádek se těší skoro všichni. Vyzdobení našeho klubu STP 1 Kroměříž  girlandami a vánočním  stromečkem  nám  připomnělo  nastávající  vánoční svátky.  Nezapomínejme  přitom  na svátky, jenž  předchází vánocům – na svátého Mikuláše. Tak jako každý rok jsme 2.12.2019  postavili stromeček a vyzdobili jsme ho ozdobami, některé  členky  přinesli betlém a jinou výzdobu, která byla vystavena kolem stromečku. Toto všechno nám již tehdy navodilo slavnostní náladu a mohli jsme se těšit na Mikuláše, poněvadž v nás ještě zůstalo něco z dětství. I když máme již požehnaný věk, stále se cítíme věkem našich vnuků. Oslava Mikuláše proběhla ve větší zasedací místnosti 4. 12. 2019, která byla také vyzdobena vánočními ozdobami. Při družném hovoru jsme čekali na příchod Mikuláše. Někteří se učili básničky a koledy, aby překvapili Mikuláše svým vystoupením, další prohlásili, že si dárky vyprosí, třeba na kolenou. Přivítali jsme Mikuláše, anděli  a čerty, kteří měli pytle a metlu, aby odnesli neposlušné seniory do pekla.  Žádné nedobroty jsme ale nenašli. V družném veselí  nám přišli zahrát kluboví muzikanti společně s pěveckým sborem mladých seniorek STP 2, které  nám zazpívali koledy a písničky, jenž se vázaly k vánočním svátkům. Poté nás navštívil Mikuláš (místopředseda MěÚ KM pan Peštuka) a rozdával nám malé dárky. Poté jsme se všichni účastníci  oslav Mikuláše vstali a semkli jsme se v jeden řetěz a při zpívání koled jsme  si zatančili.  A to ještě nebylo všechno z předvánočních  oslav Mikuláše. V pondělí 9.12.  Nám přišlo popřát všechno nejlepší, hlavně zdraví – 50 dětí ze ZŠ Zachar ze dvou 1. tříd. Každá třída nám představila různá pásma, vážící se ke svátkům. Jedna  první třída měla  na sobě kostýmy, které nám připomněly narození dítěte v betlémě. Druhá nám přednesla pásmo básniček a koled. Vystoupení obou bylo velmi krásné a potěšila nás setkání raného mládí se seniory, které bylo  bezprostřední a odměněno bouřlivým potleskem. Chtěli  bychom  poděkovat paní učitelkám, které zorganizovaly pro nás tak  významnou  akci a připomněla nám naše mládí.
Chtěla  bych  poděkovat  MěÚ KM, za příspěvky na činnost našeho klubu, sponzorům a učitelkám.
Marie Svozilová