Hejtman přijal úspěšné seniorské sportovce

Hejtman Plzeňského kraje pan Josef Bernard přijal dne 17.9.2019 družstvo Rady seniorů Plzeňského kraje (RS PK), které opět velmi úspěšně reprezentovalo kraj na celostátních sportovních hrách seniorů s mezinárodní účastí. Poděkoval seniorskému družstvu kraje za příkladnou reprezentaci. Přijetí seniorského družstva se účastnila také radní pro oblast zdravotnictví paní Milena Stárková a samozřejmě předseda RS PK Leoš Jochec.

Čtvrté celostátní sportovní hry seniorů ve speciálním desetiboji organizované Radou seniorů ČR proběhly v polovině července v Českých Budějovicích  a účastnilo se jich 21 týmů, z toho 3 zahraniční. Nominace družstva Plzeňského kraje vycházela z výsledků krajských sportovních her a soutěžilo ve složení Marieta Chloubová, Marta Nováková, Dana Herbiková, Alena Konopíková, Ladislav Verner, Jan Královec, Bedřich Řechka, Miroslav Fait. Družstvo RS PK vedla již na čtvrtých celostátních SHS kapitánka Marieta Chloubová a dobře připravené osmičlenné družstvo, které již na předchozích třech soutěžích v mírně modifikovaném složení zvítězilo, také letos obdrželo při slavnostním vyhlašování výsledků pohár za vítězství a všichni také předplatné časopisu Doba seniorů, díky podpoře Nadace ČEZ.

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, sám sportovec tělem i duší, vysoce oceňuje sportovní aktivitu seniorů a s určitým respektem se dívá na úsilí, které senioři věnují přípravě na soutěžní klání. Kromě jiného sport též výrazně pozitivně ovlivňuje styl života. Během rozpravy byla diskutována i  problematika vyhodnocování výsledků s ohledem na porovnatelnost výsledků, protože způsob vyhodnocování může ovlivnit i celkové výsledky soutěže. Předmětem diskuse byl i vztah ke sportu jednotlivých generací v průběhu času, který se mění a je třeba vztah ke sportu ryze amatérskému i soutěžnímu pěstovat už od mládí. Závěrem poměrně dlouhé a neformální debaty popřál přítomným seniorům pevné zdraví, svěžest a i nadále trvalou sportovní aktivitu.