Zasedání Zástupců seniorských spolků Olomoucka

Tentokráte se předsedové sešli na svém pravidelném zasedání v malebné vísce Majetín.Hostitelem byl místní seniorský spolek pod vedením předsedkyně  Magdaleny Motáňové, která se ujala přivítání všech přítomných. Poté představila historii a současnost obce Majetína samotná paní starostka.Seniorský spolek v této obci má dlouholetou tradici a je známý po celém Olomouckém kraji zvláště svým tanečním souborem “Báječné ženské z Majetína”, který se také postaral o kulturní vložku,společně s dětmi z mateřské školy.
Předsedkyně KRS a zároveň ZSSO informovala o aktivitách KRS Olomouckého kraje, ostatní předsedové spolků pak o své činnosti. Vzájemně si vyměnili pozvánky na své akce.Díky tomuto pravidelnému setkávání se a předáváním informací nabývají akce pořádané seniory seniorům opravdu na velké oblíbenosti a některé se pomaličku stávají na Olomoucku tradicí.Cílem je propojení seniorské kultury malých obcí s kulturou městskou.
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje děkuje majetínským za pozvání.