Jednání s ministryní spravedlnosti

Po změně na postu ministra spravedlnosti požádal předseda Rady seniorů dr. Zdeněk Pernes o schůzku novou ženu v čele tohoto resortu Mgr. Marii Benešovou, aby s ní zástupci Rady seniorů probrali otázky, které se seniorské populace dotýkají. V pondělí 17.6. v ranních hodinách přijala ministryně Benešová ve své pracovně předsedu Rady seniorů dr. Zdeňka Pernese, statutárního místopředsedu Ing. Milana Tarabu a členku předsednictva a šéfredaktorku časopisu Doba seniorů Ing. Lenku Desatovou. Paní ministryni na jednání doprovodil náměstek legislativní sekce Mgr. Michal Franěk.

Prvním bodem jednání byl, chtělo by se říci jako již tradičně, požadavek schválený 3. sjezdem Rady seniorů ještě více chránit v zákoně seniory a udělit jim statut tzv. chráněné osoby s tím, že by soudy byly vázány v případě zvlášť těžkých trestných činů spáchaných na seniorech udělovat trest v horní části sazby. Náměstek Franěk v této souvislosti vysvětlil, že ministerstvo zjišťovalo, jak tento zákon hodnotí na sousedním Slovensku, kde se Rada seniorů inspirovala a výsledek je, že žádný efekt nepřinesl. Trestná činnost páchaná na seniorech se nesnížila. Paní ministryně poté uvedla, že se setkala s ministrem spravedlnosti Slovenska, na další schůzce jej požádá o aktuální data a na jejich základě se pak na další schůzce s Radou seniorů obě strany dohodnou, jak v této problematice dále pokračovat.

Dalším bodem jednání bylo nejednotné rozhodování soudů ve sporech o výši nájemného. Rozdílné výroky soudů vedou k tomu, že poradci nedokážou odhadnout, jakou má klient šanci na úspěch v soudním sporu. Senioři pak mají pocit, že se ocitají v bezvýchodné situaci, kdy jim nezbývá nic jiného než podepsat vyšší nájemné. Mluvilo se i o tom, jak je problematika ošetřena v občanském zákoníku, praxe však ukazuje, že soudy tímto způsobem nepostupují. Senioři pak, i s ohledem na finanční náročnost v případě prohry, soudní spory ani nezačnou, a pokud začnou a prohrají u první instance, opět se kvůli financím neodvolají. Paní ministryni tento problém velmi zaujal, požádala o podklady a také poradila zástupcům Rady seniorů, jak v této problematice postupovat.

Na pořad jednání se dostalo i zvýšení počtu exekucí v seniorské populaci. Předseda Pernes upozornil, že vzhledem k celkovému počtu seniorů není nárůst nijak dramatický, nicméně je. Přítomní se shodli na tom, že poslední nárůst byl zapříčiněn do velké míry rekordní valorizací penzí, takže exekuce, které se dříve nemohly vymáhat kvůli nízkým příjmům, se staly vymahatelnými. Pan náměstek ale upozornil, že se rověž zvýšila částka, která dlužníkům zůstane, což se týká i seniorů, a pokud mají možnost pracovat, zůstane jim zcela jistě více než tomu bývalo dříve a odkázal také na novelu insolvencí, kde platí pro seniory speciální režim.

Diskutovalo se i o tom, jak trestné činnosti páchané na seniorech spíše předcházet, do jaké míry za problémy seniorů i v souvislosti s exekucemi mohou mimo jiné tzv. šmejdi, kde se hovořilo i o nátlakových metodách, které používají, a to jak při osobním setkání, tak při telefonických hovorech a o problémech při snaze odstoupit od takto uzavřené smlouvy. Zástupci Rady seniorů byli informováni, že v tomto změnu se připravují legislativní změny.

Po necelé hodině se přítomní rozešli s tím, že nebude-li třeba řešit aktuální problémy, sejdou se opět za půl roku.