Pardubičtí senioři na Pražském hradě

 Krajská Rada seniorů Pardubického kraje připravila pro své členy výlet na Pražský hrad. Akce se uskutečnila 10. ledna 2019 a zúčastnilo se jí 40 seniorů a seniorek. Velký dík patří Mgr. Vladimíru Krulišovi, ředitel Odboru protokolu , díky němuž si senioři mohli prohlédnout i reprezentační prostory Pražského hradu, seniorské výpravy se pak ujala Ing Hrdinová, vedoucí průvodců.  Senioři byli nadšeni, všem, kteří se na organizaci a zdárném průběhu akce podíleli, velmi děkují a už se těší na další výlety!

Vladimír Berounský

Foto: Bedřich Prácheňský