Stanovisko a zásadní připomínky k návrhu nařízení vlády o zvýšení částek životního a existenčního minima

Rada seniorů ČR obdržela k posouzení návrh nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního a existenčního minima. Jde o zásadní normativy českého sociální systému na které je navázána výplata řady sociálních dávek. Rada seniorů ČR navýšení částek uvítala současně ale uplatnila další dva požadavky. A to opětovné zavedení každoroční automatické valorizace částek a aktualizaci spotřebních košů podle kterých se vypočítávají. Od roku 2007 jsou velmi zastaralé.  Celé stanovisko najdete v příloze.