Jednání vedení Rady seniorů s vedením České televize

Generální ředitel České televize Petr Dvořák spolu se svým týmem přijal v úterý 20. března delegaci Rady seniorů ČR na pravidelné každoroční schůzce, kde se, jak se stalo zvykem, hodnotí spolupráce v uplynulém roce.

Spolu s generálním ředitelem ČT na jednání přišel programový ředitel Milan Fridrich, šéf zpravodajství Petr Mrzena a Alžběta Plívová. Počet členů delegace Rady seniorů ovlivnily nemoci, takže předsedu Rady seniorů dr. Zdeňka Pernese doprovodili pouze statutární místopředseda Ing. Milan Taraba a tisková mluvčí Rady seniorů Ing. Lenka Desatová.

V úvodu přivítal generální ředitel České televize zástupce Rady seniorů a požádal je o shrnutí loňské spolupráce. Slova se ujal Milan Taraba, který shrnul spolupráci velmi stručně a výstižně. Jmenoval nejvýznamnější akce, které Rada seniorů v roce 2017 pořádala a zhodnotil, zda se na obrazovkách objevily či nikoli. Na jeho slova reagoval Petr Mrzena s tím, že na vysílání ČT je třeba se dívat komplexně, a to nejen z hlediska aktivit Rady seniorů, ale tou optikou, kolik výstupů se seniorskou problematikou Česká televize vysílá. “Mohu říci, že takřka není den, kdy se seniorské problematice na obrazovkách věnujeme.”

S tím zástupci Rady seniorů souhlasili. Ředitel Petr Dvořák zdůraznil, že seniorský divák je pro Českou televizi velmi důležitým, a proto považuje zpětnou vazbu od seniorské populace za podstatnou.  ”Sledujeme reakce seniorské veřejnosti na pořady, které jsou pro ně primárně určeny, abychom si mohli zhodnotit, zda to, co děláme, děláme správně,” doplnil s tím, že podobně hodnotí Česká televize i pořady i k dalším věkovým skupinám.

Předseda Zdeněk Pernes poté kvitoval s potěšením i zájmem, že jeden z dílů nového dokumentárního cyklu Otisky doby (dokumenty ze současnosti zachycující palčivé problémy obyčejných lidí) se bude věnovat i důchodům, jejich výši a otázce, jak a zda se z něj dá vyžít.

Zástupci Rady seniorů rovněž seznámili vedení ČT s projektem Jedu s dobou. Jde o vzdělávací program, který realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR a Rada seniorů jej podporuje. Projekt je  určený široké aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku – přesněji 65+. Jeho hlavním cílem je navázat na celoživotní zkušenosti řidičů seniorů a v praxi si ověřit další řidičské návyky.  Proběhne v osmi centrech bezpečné jízdy Autoklubu ČR, konkrétně v Příbrami, Mostě, Sosnové, Hradci Králové, Vysokém Mýtu, Jihlavě, Ostravě a Třinci, mezi dubnem a zářím, celkem je vypsáno 32 termínů )najdete je na www.jedusdobou.cz).
Po necelé hodině bylo jednání ukončeno.