Slovo předsedy Rady seniorů ČR k aktuální politické situaci

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Vážené seniorky, vážení senioři,

prezidentem jmenovaná vláda přes politický mix programového prohlášení a závazek realizovat volební programy ostatních parlamentních stran důvěru nedostala. Ukazuje se, že politické strany mají ambice vznik této menšinové vlády  znemožnit, a jednobarevnou vládu opět přetvořit ve vládu koaliční. Bude zajímavé sledovat zda, a za jakých podmínek se tak stane, a zejména zda její personální obsazení bude odpovídat volebnímu výsledku! S ohledem na velkou podporu osob 60+ vítěznému hnutí ANO v říjnových parlamentních volbách, považuji za povinnost předsedy Rady seniorů ČR k aktuální politické situaci mimořádně zaujmout stanovisko.

Ve svých posjezdových a povolebních vystoupeních jsem seniorskou veřejnost informoval, že nejvyšší orgány sjednoceného seniorského hnutí – 3. sjezd a Kolegium Rady seniorů ČR, požadovaly po nové vládě zapracovat požadavky a návrhy Střednědobého programu Rady na léta 2017 – 2021 do vládního programového prohlášení. Nejde o nic nového, tyto požadavky byly uplatňovány vždy, žádná z  předchozích vlád je ale neakceptovala! Historie se změnila, zásadní priority Střednědobého programu sjednoceného seniorského hnutí v programovém prohlášení vlády premiéra Babiše, k naší velké radosti, jsou. Nalezneme zde prvky pro seniory vstřícné penzijní reformy, závazky vlády konečně nastartovat masovou výstavbu malometrážních bytů a také schválit zákon o finančně dostupném nájemním bydlení pro osamocené seniorky a seniory. Desetitisíce osob žijících ve stresech a bídě v Praze, Brně a v dalších městech mají velkou naději. V programovém prohlášení nalezneme též závazek vlády zajistit osobám 65+ zdarma dopravu na železnici a v integrovaných dopravních systémech. A konečně nechybí v programovém prohlášení ani závazky vlády k růstu důchodů, ke snížení daňového zatížení seniorské populace, k zamezení lichvářských půjček, ke zvýšení kvality sociální péče, k rozšíření sociálních služeb potřebným, atd. Pro Radu seniorů ČR je neobvyklá vstřícnost nové vlády zvýšit kvalitu života seniorské populace důvodem požadovat po parlamentních politických stranách její poslaneckou podporu. Oceňujeme snahu dlouhodobě neřešené problémy napravit. Vyzýváme politiky, aby respektovali základní princip demokratické společnosti – tedy volební výsledek. Rada seniorů ČR důrazně odmítá arogantní snahy nerespektovat vůli seniorských voličů. Vyzýváme partnerské politické strany, tj. KSČM, ČSSD a KDU-ČSL, s nimiž máme uzavřeny dohody o spolupráci: Podpořte vládu vstřícnou k seniorům!

Vážené seniorky, vážení senioři,

očekávaný výsledek 1. kola prezidentských voleb se naplnil, do druhého kola postoupili Miloš Zemana a Jiří Drahoš. Blahopřejeme oběma kandidátům, jako předseda Rady seniorů ČR mám velkou radost z toho, že oba mají moudrost a zkušenosti seniorského věku. První je zkušený politik, velká osobnost s přehledem, předvídavostí, sociálním cítěním a také s obdivuhodnou pracovitostí. Druhý je předním českým vědcem, akademikem a osvědčeným pedagogem. První již prokázal pomoc českým podnikatelům, osobní finanční podporu potřebným a prostřednictvím častých návštěv do krajů též zájem o život prostých lidí. Vedoucí představitelé Rady seniorů ČR měli každoročně čest svého prezidenta informovat o aktuálních potřebách seniorské populace, pan prezident je dlouholetým zastáncem stejné valorizace penzí každému starobnímu důchodci. Pane prezidente, děkujeme Vám. Pan Miloš Zeman je také ve velké nevýhodě, spojila se proti němu většina z osmi prezidentských kandidátů. Ze všech těchto důvodů vyzýváme širokou seniorskou veřejnost k podpoře Ing. Miloše Zemana také ve 2. kole prezidentských voleb.

S úctou Váš Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR