OCENĚNÍ POTĚŠÍ

V pátek 24. listopadu proběhla v Liberci konference Krajské rady seniorů České republiky. Stalo se již pravidlem, že každý rok Rada seniorů oceňuje práci aktivních seniorů a jsme rádi, že letos mezi oceněnými byla i naše členka základní organizace SDČR Liberec, z klubu APM  paní Jaroslava Honzejková.

Toto ocenění obdržela především za nezištnou desetiletou činnost v naší  organizaci, zvláště za organizování pravidelných úterních vycházek v blízkém okolí Liberce, kterých se zúčastňují nejen členové naší organizace, Kontaktu, ale i senioři z ostatních organizací, především SPCCH – Kardio a Dia. Ocenění předal Jarušce Honzejkové náměstek hejtmana libereckého kraje mgr Pavel Svoboda a předsedkyně    Rady seniorů pro liberecký kraj paní M. Palečková. 

Text: Věra Růžičková

Foto : Bedřiška Klíchová