Senioři na Maltě

Zástupci RS ČR a Svazu důchodců se zúčastnili studijní cesty na Maltu. Touto cestou vyslovujeme poděkování cestovní kanceláři FANTASY TRAVEL – Brno, za uspořádání poznávací studijní cesty na ostrov Malta , za účelem další možné spolupráce a přípravy výhodných pobytových balíčků pro seniory v příští roce.

Navštívili jsme samotnou Maltu i ostrov Gozo. Díky bravurní organizaci cestovky a profesionální průvodkyni,jsme měli možnost poměrně v krátkém čase , nejen poznat bohatou historii a kulturu maltézských ostrovů ale i samotný relax, který tato překrásná destinace nabízí.

Ostrov Malta je statisticky jedním z nejbezpečnějších míst k rekreaci, je zde totiž velmi nízká kriminalita.Podnebí ve středozemí je velmi příznivé, zvláště v podzimních měsících, kdy teplota vody v moři byla 25 stupňů. K samotnému relaxu je možno, krom koupání v širém průzračném moři,také využít hotelových teras a velké množství bazenů, ve kterých je také slaná voda.

Historie Malty a Maltézských rytířů je velmi bohatá.Důkazem toho je neskutečné množství chrámů, kostelů a ojedinělých památek a zajímavostí, které můžete po celou dobu vašeho pobytu navštívit.

Ke spokojenosti z dovolené samozřejmě patří i kulinářský zážitek.Stravování formou švédských stolů ukázalo pestrost, bohatost a pohostinnost zdejšího kraje.

Návštěva Valety, hlavního města Malty,sídla Řádu rytířů Jana Křtitele, v nás zanechala velkou touhu se zde znovu vrátit. Již teď se těšíme na nabídkový katalog 2018.