Konference krajské Rady seniorů Libereckého kraje

V pátek 24. 11. 2017 se v multifunkčním sále Krajského úřadu uskutečnila letošní druhá konference Krajské rady seniorů Libereckého kraje. Nad konferencí převzal záštitu náměstek hejtmana pro sociální věci Mgr. Pavel Svoboda. Společně s ním byli pravidelnými hosty předseda Rady seniorů ČR Dr. Zdeněk Pernes a místopředseda Rady seniorů ČR a předseda SON Ing. Milan Taraba. V úvodu dokumentovala slovem i obrazem místopředsedkyně KRS LK Bedřiška Klíchová nejdůležitější události od vzniku KRS LK v dubnu 2014, předsedkyně Miroslava Palečková informovala o financování těchto aktivit.

V další části konference byli oceněni senioři, kteří dlouhodobě aktivně pracují ve svých organizacích pro ostatní seniory.

Téměř padesátka přítomných zástupců členských organizací KRS LK přijala do svých řad dva seniorské kluby z Tanvaldu a organizaci Svaz diabetiků ČR.

Text Mirka Palečková, foto J. Houha, Z. Minstrová