Vizovice nejsou jenom slivovice

Seniorů OSŽ Ostrava hl.n. se vydali v září za poznáním do Vizovic . Po příjezdu do města Vizovic se senioři nejprve posilnili v čokoládovně dobrou čokoládou a pak pod vedením paní Květy Vysloužilové se přemístili k zámku.

Zámek Vizovice vznikl v polovině 18. století na místě bývalého kláštera. Nechal ho postavit Heřman Hanibal. Je to dvoupatrová budova se třemi křídly ve tvaru písmene U postavena v barokním stylu. V druhé polovině 18.století byla dokončena zámecká zahrada a park se sochařskou výzdobou a rybníkem. Zámecké interiéry jsou vybaveny nábytkem ve stylu baroka ,rokoka i empíru s množstvím porcelánu, rozsáhlou obrazovou sbírkou se vzácným souborem děl nizozemského malířství. Interier kaple i zámeckého parku je dílem moravského sochaře Odřeje Schweigla. Při prohlídce zámku paní průvodkyně seniorům sdělila i plno velkých zajímavostí o sbírkách.

Po dobrém obědě následovala exkurze do LIKÉRKY Rudolfa Jelínka. Exkurze začala krátkým filmem s historie tohoto závodu a dostali na posilněnou i medovou slivovici. Tradice výroby ovocných destilátů ve Vizovicích sahá do roku 1585 .Samotná společnost vznikla v r.1894. Výrobky společnosti jsou známy nejen v ČR, ale také ve světě. Průvodkyně provedla seniory po celém závodě a podrobně vysvětlila postupy výroby destilátů. Společnost vyrábí slivovici v několika variantách – bílá- zlatá- jubilejní a kosher , ale i ovocné destiláty jako hruškovice – meruňkovice –třešňovice a jablkovice. Výroba kosher destilátů probíhá za dozoru Ortodoxní Unie a předpisů židovské víry.

Společnost v roce 2003 zahájila také výsadbu nových švestkových sadů a po pěti letech sklidila první úrodu, V roce 2013 rozšířila plochu sadů o další nejen švestkové,ale i třešnové a meruňkové sady.

Vizovice prosluli nejen palírnou, ale také výrobou tradičních figurek vizovického pečiva, a v poslední době i výrobou sklářských výrobků sklárny Glass .Velice známé je také Vizovické –Trnkobraní doplněné soutěží v pojídání švestkových knedlíků. Vizovice také pořádají kulturní a hudební festivaly .

Za připravený zájezd patří poděkováni od všech zúčastěných paní Květě Vysloužilové.

Za sdružení seniorů OSŽ OSTRAVA Helena ĆIKLOVÁ