JIŽ PO PÁTÉ byli oceněni senioři OSŽ OSTRAVA hl, nádraží

 

 

Krajská Rada seniorů Moravskoslezského kraje uspořádala dne 1.10.2017 Den seniorů. Tentokrát to bylo v obci Hlavnice u Opavy. Tato obec patří mezi nejaktivnější obce nejen v kraji, ale také v celé republice.

Sjelo se zde asi 200 seniorů z celého MS kraje. Dopoledne si senioři rozděleni do skupin prohlédli známé zámky Raduň, Kravaře, a také Hradec n.Mor. Dále následoval oběd a posléze se všechny skupiny sešli v sále kulturního domu v Hlavnicích. Místní senioři za podpory samotného pana starosty zde připravili pro účastníky Dne seniorů nejen občerstvení, ale i kulturní vystoupení. Dalšími zábavnými scénkami přispěli i jiné seniorské organizace s kraje. Na programu bylo rovněž vyhodnocení a ocenění nejlepších obcí co se týče práce pro seniory a také nejaktivnějších seniorských organizací. Naše organizace seniorů OSŽ Ostrava se probojovala svojí činností mezi tři nejlepší organizace MS Kraje a byla celkově ohodnocena jako dlouhodobě vysoce aktivní organizace seniorů . Na závěr popřál předseda KR seniorů všem zúčastněným hodně zdraví a štěstí a také plno elánu v práci pro seniory.

Před.seniorů OSŽ OSTRAVA

Helena Čiklová