Výroční konference KRS Olomouckého kraje

Ohlédnutí se za uplynulým rokem i smělé plány do budoucna. To vše bylo náplní výroční konference Krajské rady seniorů Olomouckého kraje. Šéfka Krajské rady Milena Hesová mimo jiné poděkovala svým spolupracovníkům za jejich obětavou práci i politikům z krajského úřadu v čele s hejtmanem Rozbořilem za ochotu naslouchat seniorské populaci a vycházet jí vstříct. Podrobnosti najdete v přílohách níže.

projev
Výroční zpráva KRS OL 2015
Návrhový plán činnosti Krajské rady seniorů Olomouckého kraje na rok 2016