Pěvecký sbor JIRKOVSKÉ SENIORKY zpíval na MSSS v Mostě – p. o.

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace přivítala v úterý dne 15. prosince 2015 pěvecký sbor Jirkovské seniorky. Po velmi úspěšné návštěvě v měsíci květnu jsme navázali spolupráci a domluvili koncertní vystoupení na měsíc prosinec.

Pěvecký sbor Jirkovské seniorky tvoří v současné době 26 členek včele se sbormistryní paní Mgr. Evou Steinbachovou. Svým vystoupením rozdávají členky souboru radost, pohodu, dobrou náladu, zpěvem zahánějí bolest a starosti. Tak tomu bylo i u nás.

Na vystoupení, které probíhalo ve společenském sále Domova pro seniory Barvířská, se sešli senioři z našich zařízení, a to z Domova pro seniory Antonína Dvořáka, Domova pro seniory Jiřího Wolkera, Domova pro seniory Barvířská a Penzionu pro seniory Komořanská.

Celé koncertní vystoupení bylo zaměřeno na advent, adventní čas. Střídaly se koledy české, německé, francouzské a španělské s těmi našimi lidovými, které zpíval celý sál. Vystoupení provázela pohoda a dobrá nálada. Velice příjemný byl kontakt mezi vystupujícími a publikem. Také jsme na závěr ocenili výkon zpěvaček velkým potleskem a kytičkou.

Určitě se všichni shodneme na tom, že jsme prožili krásné hudebně laděné odpoledne, plné pohody, radosti a dobré nálady. Toto předvánoční vystoupení nám pomohl uskutečnit získanou finanční podporou pan Alois Malý, předseda Krajské rady seniorů a předseda sociální komise, který je také velkým příznivcem a podporovatelem tohoto pěveckého sboru. Děkujeme.

Poděkovat také musím našim ergoterapeutkám Šárce Hanákové a Růženě Jarošové, které mi s průběhem celé akce pomohly a hezky se o seniory staraly, dík patří i ostatnímu personálu.

Na závěr bych chtěla ještě říci, že naši senioři odcházeli z tohoto vystoupení pozitivně naladěni, usmívali se a  děkovali. A tak to má být. Také věřím, že se s tímto souborem nesetkáváme naposledy a budeme pokračovat v navázané spolupráci.

Helena Houšková, kulturně výchovná pracovnice