Kolegium se sešlo na poslední letošní zasedání

Na posledním zasedání v roce 2015 se sešlo Kolegium Rady seniorů ČR. Na pořadu dne bylo především vyhodnocení plánu práce na rok 2015. Z úkolů, které si Rada seniorů pro letošní rok dala, jich bylo 13 splněno a 7 nesplněno, z toho vlastní vinou tři. Mimo plán pak Rada seniorů dokázala, aby byl zvýšen jednorázový příspěvek důchodci z původně vládou navrhovaných 600 Kč na 1200 Kč. Dále se podařilo prosadit bezplatné očkování seniorů starších 65 let proti pneumokokové infekci a nakonec se povedlo, že do novely zákona o obětech trestných činů budou zařazeni mezi zvlášť zranitelné oběti.

Dále se jednalo o plánu práce na rok 2016, který Kolegium posléze schválilo.  Pro rok 2016 je stanoveno 23 úkolů, mimo jiné předvolební krajské Kulaté stoly, tři odborné konference s mezinárodní účastí, mezinárodní sportovní hry a příprava třetího sjezdu RS ČR. Z legislativních aktivit bude Rada seniorů prosazovat plnohodnotnou valorizaci penzí 2017, spravedlivý, dokonalý a progresivnější mechanismus valorizace penzí. Za velkou naději pro seniory považuje připravovaný zákon o sociálním bydlení.