INFO DEN 2016 přehlídka programů a služeb pro seniory v Praze

Krajská rada seniorů hlavního města Prahy pořádá každoročně akci s názvem  INFO DEN. Ten letošní proběhne 25. dubna 2016. INFO DEN je přehlídka programů a služeb pro seniory v Praze

Ti senioři, kteří  INFO DEN navštíví, zde dostanou zdarma  vstupenku na slavnostní koncert Pražského salonního orchestru ve Smetanově síní Obecního domu 30.9.2016 jako výraz podpory a ocenění jejich aktivního životního stylu. Čím více aktivnějších seniorů bude Praha mít, tím méně seniorů bude obléhat lékařské ordinace a tím více oddálíme čerpání zdravotních a sociálních služeb.

V sále Přítomnost Domu odborových svazů.nám.W.Churchilla 2, Praha 3, se konají prezentace zástupců  pražských neziskových organizací, které pořádají pro seniorskou veřejnost aktivizační programy, vzdělávací akce, fyzické aktivity, kognitivní tréninky, poskytují služby a společně všestranně přispívají k tomu, aby se senioři v hlavním městě cítili bezpečněji,byli sebevědomější,zdravější a nezávislejší. Úkolem společnosti je dát seniorům možnost vytvořit si náhradní životní program v post-produktivním věku a zároveň vytvořit platformu pro sociální kontakt s vrstevníky a poskytnout bezpečný servis formou poskytovaných poraden a služeb pro ty, kteří je potřebují či se bez nich neobejdou. Všechny tyto organizace budou své aktivity prezentovat v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů  s cílem, dát pražské seniorské veřejnosti možnost se lépe zorientovat v nabídce aktivizačních programů a služeb.

10.00-10.20 h Krajská rada seniorů hlavního města Praha
10.20-10.40 h Diakonie
10.40-11.00 h Remedium
11.00-11.20 h Moudrá sovička /jak používat moderní technologie/
11.20-11.40 h Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata
11.40-12.00 h Sue Ryder
12.00- 12.20 h Cesta ke zdraví
12.20-12.40 h Nordic walking /Právě teď/
12.40-13.00 h Centrum celoživotního vzdělávání
13.00-13.30 h Život 90
13.30-13.50 h Arcidiecézní Charita Praha /Pečovatevatelská služba/
13.50-14.10 h Elpida
14.10-14.40 h Seniorfitnes
14.40-15.00 h Centrum sociálních služeb Praha
15.00-15.30 h ČSTPMJ /trénování paměti/
15.30-16 h Finemo.cz /Renta z nemovitosti/