Adventní setkání

Slavnostní adventní setkání se uskutečnilo dne 19. prosince 2015 v součinnosti Soužití 2001 a Střediska volného času (SVČ) Radovánek. Propojením uvedených spolků vzniklo pod záštitou senátorky Milady Emmerové v polovině letošního roku Mezigenerační centrum se sídlem v SVČ Radovánek v Pallově ulici. Partnerem Mezigeneračního centra je kromě jiných organizací také Krajská rada seniorů Plzeňského kraje. Posláním spolku Soužití 2001 je zájmové sdružení krajních věkových kategorií, zdravotně i sociálně ohrožených skupin a studentů, zvláště medicíny v Plzni. SVČ Radovánek nabízí a poskytuje zájmové vzdělávání dětí, žáků, studentů i pedagogických pracovníků. Mezigenerační centrum především přispěje ke sdružování osob krajních věkových skupin – dětí, mládeže a seniorů a tedy propojení schopností juniorů se zkušenostmi a znalostmi seniorů.

Úvodem slavnostního adventního setkání pohovořila ředitelka SVČ Radovánek paní Eva Tischlerová o rozsahu činností a přínosech této organizace a doc. MUDr Milada Emmerová, CSc, senátorka Parlamentu ČR o aktivitách Soužití 2001 a významu Mezigeneračního centra.

Z přitažlivého programu lze uvést vystoupení taneční skupiny Spider Dance Company, talentového centra tance Storm Ballet nebo seniorského tanečního souboru Z Dobřan BÁBINKY. Součástí bylo také pěvecké vystoupení studenta gymnázia a konzervatoře Jiřího Šlégra na které navázali profesionálové – sourozenci Bohunka a Míra Bartošovi – sólisté opery divadla J. K. Tyla.