Vedení RS ČR

Rada seniorů České republiky disponuje reprezentativní mírou suverenity k výkonu vyjednávacích, konzultativních, dohadovacích, informačních, iniciativních, kontrolních, mezigeneračně sjednocujících a poradních funkcí ve vztahu k vládě, k resortům, k parlamentu a k dalším ústavním činitelům v zastoupení všech cca 2 420 000 příjemců starobních penzí v České republice. Po konstituování příslušných struktur usiluje uvedené funkce plnit též ve vztahu k orgánům krajské a obecní samosprávy. De–iure bylo zaregistrování Rady ukončeno dne 4. července 2005. Posláním Rady, která v České republice vznikla po vzoru Západní Evropy, je vytváření otevřené společnosti pro všechny generace, koncipování mezigeneračních vztahů, dialogu a tolerance, aktivizace starší generace pro duchovní, kulturní, sociální a společenský rozvoj. Rada seniorů je připravena se státem spolupracovat též na zajišťování odpovídajícího sociálního postavení a životního standardu třetí generace, na využívání potenciálu, intelektu a zkušeností seniorů ve prospěch společnosti, na tvorbě a realizaci projektů aktivního stárnutí české populace. Vedoucími představiteli Rady byli na 3. sjezdu (12. května 2017) zvoleni:

   Dr. Zdeněk Pernes – předseda

  Ing. Milan Taraba - statutární  místopředseda

  Alois Malý - místopředseda

   JUDr. Václav Roubal - místopředseda

    František Prášek - místopředseda  

Další členové předsednictva:

    Prof.MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

   Ing. Jaroslav Ulma

   Milena Hesová

   Miloslav Vajs

Ing. Jaroslav Vodička

Jan Rejský

Ing. Milan Horák

Ing. Lenka Desatová  

Kolegium RS ČR:

Bc. Milan Bárta PaedDr. Květa Čelišová Ing. Libor Dupal Ing. Lenka Desatová Ing. Vladimír Horák Prof.MUDr. Pavel Kalvach, Csc. Pavlína Krbcová, Kurt Mužík Dr. Zdeněk Pernes Ing. Jiří Pešta František Prášek JUDr. Václav Roubal Jan Rejský Marcela Reichlová Mgr. Ladislav Rídl Ing. Danuše Steinová Mgr. Zdeněk Srba Doc.RNDr. Martin Šolc Ing. Milan Taraba Ing. Jaroslav Ulma Ing. Jaroslav Vodička Miloslav Vajs JUDr. Bohumil Bezemek Leoš Jochec Malý Alois Ing. Růžena Rýglová Ing. Milan Hemzal Milena Hesová Iva Pílková Ing. Pavel Gluc Pavla Radová Miroslava Palečková

Kontrolní a revizní komise RS ČR Ing. Mária Somlóová - předseda Členové revizní komise: Hana Bláhová Zdeňka Maisnerová Bc. Jaroslav Pejša Ing. Václav Švarc Marie Volmanová  

Tiskový odbor a oddělení komunikace RS ČR  Ing. Lenka Desatová – tisková mluvčí

KONTAKT dobasenioru@rscr.cz nebo tiskove@rscr.cz