Vedení RS ČR

Rada seniorů České republiky disponuje reprezentativní mírou suverenity k výkonu vyjednávacích, konzultativních, dohadovacích, informačních, iniciativních, kontrolních, mezigeneračně sjednocujících a poradních funkcí ve vztahu k vládě, k resortům, k parlamentu a k dalším ústavním činitelům v zastoupení všech cca 2 420 000 příjemců starobních penzí v České republice. Po konstituování příslušných struktur usiluje uvedené funkce plnit též ve vztahu k orgánům krajské a obecní samosprávy. De–iure bylo zaregistrování Rady ukončeno dne 4. července 2005. Posláním Rady, která v České republice vznikla po vzoru Západní Evropy, je vytváření otevřené společnosti pro všechny generace, koncipování mezigeneračních vztahů, dialogu a tolerance, aktivizace starší generace pro duchovní, kulturní, sociální a společenský rozvoj. Rada seniorů je připravena se státem spolupracovat též na zajišťování odpovídajícího sociálního postavení a životního standardu třetí generace, na využívání potenciálu, intelektu a zkušeností seniorů ve prospěch společnosti, na tvorbě a realizaci projektů aktivního stárnutí české populace. Vedoucími představiteli Rady byli na 3. sjezdu (12. května 2017) zvoleni:

   Dr. Zdeněk Pernes – předseda

  Ing. Milan Taraba - statutární  místopředseda

  Alois Malý - místopředseda

   JUDr. Václav Roubal - místopředseda

 

Další členové předsednictva:

    Prof.MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

   Ing. Jaroslav Ulma

   Milena Hesová

   Miloslav Vajs

Ing. Jaroslav Vodička

Jan Rejský

Ing. Milan Horák

Ing. Lenka Desatová  

Kolegium RS ČR:

Dr.Zdeněk Pernes, Ing. Milan Taraba, JUDr. Václav Roubal, Alois Malý, Ing. Jaroslav Ulma, RSDr. Eva Vlčková, plk. Ing. Jaroslav Vodička, Prof.  MUDr. Pavel Kalvach,CSc., Ing. Lenka Desatová, Jan Rejský, Milena Hesová, Miloslav Vais, Miroslava Palečková, Ing. Růžena Rýglová, Ing. Danuše Steinová, Iva Pílková, Pavlína Krbcová, Pavla Radová, Bc. Milan Bárta, Ing. Milan Hemzal, Plk.Ing. Pavel Gluc, Leoš Jochec, Plk.v.v. JUDr. Bohumil Bezemek, Plk.v.v. Mgr. Vladimír Berounský, Mgr. Magdalena Edlová, Dis, Mgr. Viktor Vodička, Plk. Ing. Jiří Pešta, PaedD. Květa Čelišová, Marcela Reichelová, Mgr. Zdeněk Srba, Plk.Ing. Jaroslav Kostíř, Kurt Mužík, Pplk. Petr Mrázek

Kontrolní a revizní komise RS ČR Ing. Mária Somlóová - předseda Členové revizní komise: Zdenka Maisnerová, Ing. Václav Švarc, Marie Volmanová, Stanislava Brejníková

 

Tiskový odbor a oddělení komunikace RS ČR  Ing. Lenka Desatová – tisková mluvčí

KONTAKT dobasenioru@rscr.cz nebo tiskove@rscr.cz