Vedení RS ČR

Rada seniorů České republiky disponuje reprezentativní mírou suverenity k výkonu vyjednávacích, konzultativních, dohadovacích, informačních, iniciativních, kontrolních, mezigeneračně sjednocujících a poradních funkcí ve vztahu k vládě, k resortům, k parlamentu a k dalším ústavním činitelům v zastoupení všech cca 2 420 000 příjemců starobních penzí v České republice.
Po konstituování příslušných struktur usiluje uvedené funkce plnit též ve vztahu k orgánům krajské a obecní samosprávy. De–iure bylo zaregistrování Rady ukončeno dne 4. července 2005. Posláním Rady, která v České republice vznikla po vzoru Západní Evropy, je vytváření otevřené společnosti pro všechny generace, koncipování mezigeneračních vztahů, dialogu a tolerance, aktivizace starší generace pro duchovní, kulturní, sociální a společenský rozvoj.
Rada seniorů je připravena se státem spolupracovat též na zajišťování odpovídajícího sociálního postavení a životního standardu třetí generace, na využívání potenciálu, intelektu a zkušeností seniorů ve prospěch společnosti, na tvorbě a realizaci projektů aktivního stárnutí české populace.

Vedoucími představiteli Rady byli na 3. sjezdu (12. května 2017) zvoleni:
   Dr. Zdeněk Pernes – předseda

  Ing. Milan Taraba - statutární  místopředseda

  Alois Malý - místopředseda

   JUDr. Václav Roubal - místopředseda

 

  František Prášek - místopředseda

 

Další členové předsednictva:

    Prof.MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

   Ing. Jaroslav Ulma


   Milena Hesová

   Miloslav Vajs

Ing. Jaroslav Vodička

Jan Rejský

Ing. Milan Horák

Ing. Lenka Desatová

 

Kolegium RS ČR:

Bc. Milan Bárta
PaedDr. Květa Čelišová
Ing. Libor Dupal
Ing. Lenka Desatová
Ing. Vladimír Horák
Prof.MUDr. Pavel Kalvach, Csc.
Pavlína Krbcová, Kurt Mužík
Dr. Zdeněk Pernes
Ing. Jiří Pešta
František Prášek
JUDr. Václav Roubal
Jan Rejský
Marcela Reichlová
Mgr. Ladislav Rídl
Ing. Danuše Steinová
Mgr. Zdeněk Srba
Doc.RNDr. Martin Šolc
Ing. Milan Taraba
Ing. Jaroslav Ulma
Ing. Jaroslav Vodička
Miloslav Vajs
JUDr. Bohumil Bezemek
Leoš Jochec
Malý Alois
Ing. Růžena Rýglová
Ing. Milan Hemzal
Milena Hesová
Iva Pílková
Ing. Pavel Gluc
Pavla Radová
Miroslava Palečková

Kontrolní a revizní komise RS ČR

 Květoslava Martínková – předseda

Členové revizní komise:
Ing. Mária Somlóová  - místopředseda
Hana Bláhová
Zdeňka Maisnerová
Bc. Jaroslav Pejša
Ing. Václav Švarc
Marie Volmanová


 Tiskový odbor a oddělení komunikace RS ČR
 Ing. Lenka Desatová – tisková mluvčí