Praha

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Předsedkyně krajské rady: Ing. Dana Steinová

Telefon: 608 552 113
mail:dana.steinova@aktivnistari.eu

Sídlo:
nám. W. Churchilla 2
130 00 Praha 3 – Žižkov
telefon: 234 462 074-7

PORADNY:
V sídle krajské rady v úředních hodinách. Poskytuje poradenství z oblasti sociálního, občanského, rodinného a bytového práva.
V pondělí poradna právní, od pondělí do čtvrtka dopoledne poradna sociální, úterý a čtvrtek odpoledne poradna bytová.
Osobní návštěvu si domluvte telefonicky na lince 
234 462 074-7

ÚŘEDNÍ HODINY pro objednávání do poraden:
Pondělí 9.00 – 12.00 hodin, 14.00-18.00 hodin
Úterý 9.00 – 12.00 hodin, 14.00-18.00 hodin
Středa 9.00 – 12.00 hodin
Čtvrtek 9.00 – 12.00 hodin, 14.00-18.00 hodin

Kancelář KRS HMP:
Kulturní zařízení DOMOVINA, Na  Maninách 32 a, Praha 7., 1.patro
tramvaj č.1 a 25 ze stanic metra C Vltavská a B Palmovka do stanice Maniny, tramvaj č.12 ze stanice Vltavská a Nádraží Holešovice do stanice Dělnická

ÚŘEDNÍ HODINY:

přijímání přihlášek a vydávání senior pasů pro hlavní město Prahu, schůzky s předsedkyní KRS, informace o vzdělávání, pohybových aktivitách, kulturních programech ,výletech, apod. Telefonické dotazy ohledně senior pasů v úředních hodinách na telefonu 608 629 361

Úterý 10.00 – 12.00 hodin, 13.00-15.00 hodin
Středa 10.00 – 12.00 hodin 13.00-15.00 hodin
platí v období od 9.1.2018 do 30.5.2018 a od 2.10. do 19.12.2018

 ÚŘEDNÍ HODINY v době prázdnin

červen –  5. 6. 2020, 10.00–12.00 hodin sídlo ČSTPMJ, 1.p. č.118, Přístavní 24, Praha 7
červenec –10.7.2020, 10.00– 12.00 hodin sídlo ČSTPMJ, 1.p. č.118, Přístavní 24, Praha 7
srpen –  7. 8. 2020, 10.00–12.00 hodin sídlo ČSTPMJ, 1.p. č.118, Přístavní 24, Praha 7
září - 11 .9. 2020, 10.00–12.00 hodin sídlo ČSTPMJ, 1.p. č.118, Přístavní 24, Praha 7

 

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY je součástí RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY A V RÁMCI HLAVNÍHO MĚSTA PLNÍ SVÉ SPECIFICKÉ POSLÁNÍ:

vytváří aktivizační programy pro pražskou seniorskou veřejnost, zprostředkovává informace o programech a službách, které jsou v Praze pro seniory k dispozici, usiluje o Prahu vstřícnou k seniorům a ve spolupráci se svými členskými organizacemi dělá vše proto, aby pražští senioři byli zdravější, sebevědomější a méně zranitelní.

Na www.aktivnista­ri.eu lze najít informace o Centru celoživotního vzdělávání, trénování paměti či kulturních pořadech Klubu aktivního stáří.

Pod heslem Krajská rada seniorů Praha na www.aktivnista­ri.eu najdete také nabídku cvičení se Seniorfitnes, jednodenních výletů, zahraničních zájezdů, lázeňských pobytů, aktuální nabídky zlevněných představení do pražských divadel či aktivit členských organizací KRS.

Pro pražskou seniorskou veřejnost pořádá krajská Rada seniorů Praha   ZDARMA  následující akce: vánoční pořad s překvapením pro seniory, kteří nechtějí být o svátcích sami, přednášku  k Národnímu dni trénování paměti ve spolupráci s ČSTPMJ, INFO DEN o aktivizačních programech a službách, aby se senioři mohli lépe zorientovat v  širokém spektru nabídky a Slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni seniorů ve Smetanově síni Obecního domu.

Pozvánky na akce KRS hlavního města Prahy (všechny následující akce jsou pro pražskou seniorskou veřejnost zdarma):

 27. ledna 2020 od 13– 16.30 hodin Oslava narozenin nejstarších studentů CCV a 36.narozenin Klubu aktivního stáří ,Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7.

24. března 2020  od 9-11  hodin Ing. Dana Steinová: Jak si zapamatovat seznam na nákup o 150 položkách -Národní týden trénování paměti, Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7.

25. května 2020 INFO DEN přehlídka programů a služeb pro seniory v Praze – více o této akci zde (http://www.rscr.cz/2020/01/info-den-27-dubna-2020/) , Dům Radost, Praha 3 – AKCE ZRUŠENA

1.října 2020 od 10–12 hodin - OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ - SLAVNOSTNÍ KONCERT VE SMETANOVĚ SÍNI OBECNÍHO DOMU, pro­gram koncertu se předem neoznamuje, vstupenky na koncert jsou k dispozici zdarma pro návštěvníky INFO DNE 27.4.2020, jinak jsou neprodejné. Koncert se koná s finanční podporou Hlavního Města Prahy

 25. prosince 2020 ve 14.30 hodin Tra­diční vánoční pořad s překvapením pro všechny, kteří nechtějí o svátcích zůstat sami  a kteří se rádi nechají  překvapit  vánočním dárkem-Komunitní centrum Matky Terezy,U Modré školy 1,Praha 4-přímo na stanici metra Háje-trasa C-výstup po schodech

Celý seznam akcí Klubu aktivního stáří naleznete na www.aktivnistari.eu

Příspěvky