Senior klub Vimperk

Národní park Šumava stále přitahuje pozornost široké veřejnosti. O jeho budoucnost i minulost se dlouhodobě zajímají i senioři z Vimperska, kteří se po dva roky účastnili odborných přednášek pořádaných k 30. výročí založení NP Šumava. Jednalo se o přednášky s projekcemi: vlci, rysi a bobři na Šumavě. Dále život mravenců, divokých včel i čmeláků a umělý odchov perlorodky říční. Bylo uskutečněno také několik vycházek do přírody, senioři navštívili i muzeum v Kašperských Horách, kde jim pan doktor Horpeniak přiblížil život na Šumavě v minulých stoletích. Neobyčejně zajímavá byla ukázka vinutých perel – pateříků, jejichž výrobu jsme si mohli členové klubu sami vyzkoušet. 9. 11. 2023 proběhla poslední přednáška z dvouletého cyklu a Senior klub Vimperk děkuje touto cestou za spolupráci vedení NP Šumava a zejména paní Ing. Dvořákové, která se o vše zasloužila.

Milada Bejčková