Rada seniorů ČR udělila záštitu projektu Senior bez nehod 4

Předsednictvo RS ČR na svém pravidelném zasedání projednalo mimo jiné žádost o záštitu projektu B Senior bez nehod 4. Jednomyslně  s udělením záštity souhlasilo, projekt tak bude realizován pod záštitou Rady seniorů ČR. Hlavním pilířem celé akce budou vzdělávací přednášky pro seniory, jež budou realizovány na více než 200 akcích. Přednášky se uskuteční postupně ve všech okresech České republiky, a to formou divadelních představení a formou veřejných produkcí. Zároveň také naváže na dosavadní sérii přednášek realizovaných v uplynulých letech.

Hlavním cílem projektu je zejména přispět ke snížení nehodovosti seniorů a také jejich následků. Projekt cílí nejen na seniorské řidiče, ale i jejich spolujezdce, cyklisty, chodce nebo cestující v prostředcích hromadné dopravy.

Jak dokazují dosavadní zkušenosti, senioři mají o představení velký zájem, oceňují přístupnou kulturní formu, která je navíc seznamuje se vším důležitým, co by měli pro svou bezpečnou účast v silničním provozu dělat.

V plánu jsou nejen inovativní prvky pro zatraktivnění celého projektu, ale i rozšířené „vzdělávací balíčky“ pro seniory mimo konané akce, které budou rozeslány do obcí s více než 1000 obyvateli.

Součástí projektu je tako televizní, rozhlasová a tisková kampaň. Veřejně bude prezentován pod názvem Senior bez nehod 4 a jeho realizace začne na jaře roku 2024 a ukončení se předpokládá ke konci roku 2025.

Projekt Senior bez nehod 4 bude financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.