Vánoční turnaj v bowlingu

Dne 8. prosince uspořádala Rada seniorů Pardubického kraje pro své kluby a organizace poslední velkou sportovní akci letošního roku. Byl to první ročník vánočního turnaje v bowlingu, který díky velkému zájmu účastníku jistě odstartoval další tradici sportovních akcí seniorů v našem kraji. Turnaje se tentokrát zúčastnilo pouze deset vybraných družstev, abychom si vyzkoušeli, jak jej technicky a po sportovní stránce zvládneme. Podařilo se, a tak již na příští rok počítáme s rozšířením počtu družstev minimálně o šest, protože podmínky v místě konání jsou výborné a plně nám to umožní.

Družstva byla sestavena z osmi soutěžících bez ohledu na věk a pohlaví, takže některá byla výhradně dámská, ale na kvalitě jim to v žádném případě neubralo. Vedle týmů z Pardubic přijeli soutěžit Svitavy, Chrudim, Česká Třebová, Polička a také Ústí nad Orlicí. Jejich kvalita byla značně rozdílná. Někteří hrají bowling pravidelně, jiní přítomní k tomuto sportu „přičichli“ poprvé v životě. Jak se však někteří z nich vyjádřili, určitě to nebylo naposledy. Naopak, hodlají pravidelně trénovat, aby v příštím roce uspěli ještě lépe. Ti, kteří už nějakou praxi měli, se hned prosadili na stupně vítězů. První místo zaslouženě získali senioři a seniorky ze Svitav, druhé z Ústí nad Orlicí a třetí byl tým složený výhradně z dam, které již čtrnáct let v Pardubicích organizují soutěž o nejsympatičtější babičku a které si říkají Senza babča.

Naše společenské a sportovní aktivity jsou do značné míry závislé na finanční podpoře podnikatelské sféry kraje. Také tento turnaj měl svého sponzora. Byla jím pardubická firma HAK s více než třicetiletou tradicí v oblasti velkoobchodu s materiálem, určeným pro výstavbu vodovodů, kanalizací, jímek pro odpadní vody a dalšími prvky. Dík právě jí patří za to, že téměř stovka pardubických seniorů zažila krásné odpoledne, posílila svou fyzičku a vykročila psychicky silnější vstříc náročnému konci letošního roku.

Předseda Rady seniorů Pardubického kraje

Mgr. Vladimír Berounský