XIX. Sportovně – společenské hry Klubů důchodců Havířova

” Tak jsme se dočkali “, to byla slova většiny účastníků už tradičních her v Domově seniorů Luna v Havířově- Šumbarku. Na začátku listopadu se zde po dvouletém covidovém půstu setkalo 12 čtyřčlenných družstev KD Havířova a 2 čtyřčlenná družstva DS Luna, za účelem prověření svých fyzických zdatností a  vědomostních znalostí. Že to účastníci berou vážně svědčila barevná trička, kterými se mohly pochlubit reprezentace KD-DPS Gen. Svobody, Železničářů a INNA. Také oba zástupci DS Luna nastoupili jako “červení ” a “zelení”. Pestrost barev účastníků navíc zajišťovaly různobarevné “kšilty”, kterými byli všichni vybaveni. Soutěžní disciplíny byly “šité na míru” nám důchodcům a odehrávaly se jak na poli sportovním ( np. ruské kuželky, šipky, hod na cíl), tak vědomostním ( np. poznávání měst a historických památek, puzzle). Hry se konaly v přátelské a kamarádské atmosféře. Poznali jsme, že také celý DS Luna nás přijal velmi vlídně a to jak sociální pracovnice, které asistovaly u soutěží až po samotné obyvatele DS, kteří nás pozorně sledovali při přesunech mezi jednotlivými soutěžemi a přitom nám i fandili. Zažili jsme zde hezké a krásně prosluněné odpoledne plné zábavy a her.. Ptáte se : ” Kdo tedy zvítězil ? ” Zvítězili všichni, kteří se XIX. Sportovně- společenských her KD na Luně zúčastnili! Přesto, jen pro pořádek uvedu stav na špici soutěže: 1. místo KD Dolu Barbora, 2. místo KD DPS Gen. Svobody, 3. místo ZOO KD Dolu Dukla. Závěrem chci jménem účastníků her poděkovat Magistrátu města Havířova za ceny a občerstvení pro soutěžící a vedení DS Luna za poskytnutí volnočasové zóny pro hry a úspěšnou organizaci celé akce. Zvláštní poděkování patří také hlavním organizátorům: Za sociální odbor MMHa- Lepíkové Slávce a Bc. Kubíčkové Anně a aktivizační pracovnici DS Luna Mgr.Ing. Gerátové Barboře, které nesly hlavní tíhu těchto her a zasloužily se nesporně o jejich úspěch.

Ing. Uher Vilém, předseda Klubu učitelů seniorů Havířova.