Lounská 13 a Senioři tančí pro radost!

Nedělní odpoledne s Lounskou 13, zpestřila taneční soutěž pro seniory s názvem Senioři tančí pro radost!  Z více jak stovky přítomných našlo pouze 10 seniorů odvahu se soutěže zúčastnit. Na parket tedy nastoupilo pět tanečních párů. Na ty pak čekalo pět tanců, a to polka, valčík, mazurka, walz, cha-cha. Na přání soutěžících přibylo ještě tango. Soutěž měla velký ohlas. Z davu nesoutěžících vzešel návrh soutěž opakovat!!!! Odměnou byly pro vítězné páry byly  medaile spolu s poukázkou na občerstvení v místě konání akce.

Spolupráce Senior klubu Louny – pomoc bližnímu se známým hudebním tělesem Lounská 13 trvá již roky a je velmi úspěšná. I tentokráte se bavili všichni. Dokonce i starosta města Louny  Milan Rychtařík, který přišel seniory  pozdravit.

Vilma Svobodová