Krajská rada seniorů Královéhradeckého kraje má nového předsedu

Zdravotní stav dosavadní předsedkyně Růženy Ryglové jí nedovoluje vykonávat funkci tak, jak by si představovala, proto se na schůzi krajské rady 10. 11. 2022 své funkce vzdala. Novým předsedou byl jednomyslně zvolen Ing. Mgr. Petr Tojnar. Žije v Dobrušce, kde deset let vykonával funkci starosty. V důchodu se aktivně věnuje práci pro hendikepované občany a seniory, v Dobrušce je předsedou místní seniorské organizace. „Jako předseda Krajské rady seniorů Královéhradeckého kraje bych rád navázal na dlouholetou činnost bývalé předsedkyně Růženy Ryglové, které bych chtěl zároveň poděkovat za její obětavou práci pro seniory v Královéhradeckém kraji“, byla jeho první slova po zvolení. Paní Růžena Ryglová byla zvolena čestnou předsedkyní krajské rady. A jelikož Královéhradecký kraj své seniory finančně podporuje, byla důležitým bodem schůze také informace o čerpání krajské dotace pro rok 2022.

Marcel Kraus

Foto: Archiv KRS KHK