Společenské odpoledne ke Dni seniorů v Plzni

Pro společenské odpoledne, které proběhlo v rámci oslav Dne seniorů ve středu 12.10.2022, byla zvolena odlišná koncepce oproti dřívějším rokům, kdy byla jednoznačná orientace na standardní koncerty.

 Pro letošní rok se rozhodla Rada seniorů Plzeňského kraje pro větší pestrost a umožnit širší komunikaci mezi účastníky společenského odpoledne, kterého se také účastnila skupina seniorů partnerského města Řezna (Regensburg) v počtu 55 seniorek a seniorů.

Společenské odpoledne v kulturním domě JAS zahájil předseda Rady seniorů Plzeňského kraje pan Milostav Hora a předseda seniorské organizace města Řezna pan Rupert Karl, jednotlivé části programu uváděla paní Zdena Hornofová.

V rámci programu vystoupili v jednotlivých programových blocích umělci plzeňského divadla J.K.Tyla, začínající zpěvačky, taneční a pěvecký soubor Dobřanské bábinky a velmi působivé mažoretky. K tanci a poslechu hrála skupina Stavařinka.

Mezi jednotlivými programovými bloky si tancechtivé seniorky a senioři mohli zatančit a mnozí či mnohé využili příležitostí ke vzájemným rozhovorům, zvláště v případech, kdy od posledního setkání uplynul delší čas.

Karel Knap