Přijetí sportovců seniorů náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje

Dne 29. 9. 2022 bylo šest seniorských sportovců přijato náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje doc. Lucií Kozlovou, PhD., která jim blahopřála k výraznému úspěchu na sportovních hrách seniorů s mezinárodní účastí, které se konaly v Mostě.

Hrám předcházely v jednotlivých krajích seniorské krajské sportovní hry, pořádané krajskými Radami. Ty jihočeské se uskutečnily 14. 6. 2022. Šest nejlepších sportovců pak bylo vysláno na do Mostu k reprezentaci našeho kraje.

Naši sportovci si vedli velice dobře, obsadili celkové druhé místo, a paní náměstkyně Kozlová jim poděkovala za vzornou reprezentaci kraje.

František Kubák