Evropská unie – dům na skále, nebo na písku?

Pod záštitou zastupitele Hlavního města Prahy a předsedy kulturního výboru Jana Wolfa a s podporou zastoupení Hanns Seidel Stiftung v Praze uspořádala členská organizace Rady seniorů ČR Sdružení křesťanských seniorů (SKS) spolu s Evropskou akademií pro demokracii při příležitosti českého předsednictví Radě EU mezinárodní konferenci s názvem Evropská unie – dům na skále, nebo na písku?

Na Staroměstské radnici v Praze v jejím rámci vystoupili předsedkyně SKS doc. Lidmila Němcová, Prof. An Hermans, prezidentka Evropské seniorské unie, Ing. Jan Bartošek, RNDr. Peter Mach, Mgr. Nina Nováková a Ing. Pavel Jajtner.

Kulturní část, která  obsahovala duchovní i světské árie a komorní skladby J. S. Bacha, G.F. Händela či G. F. Telemanna, připravila a MgA. Irena Pohl Houkalová. V programu vystoupili vedle profesionálních umělců zástupci nejmladší generace – žáci ZUŠ a konzervatoří.

V příloze přinášíme příspěvek prof. An Hermans, prezidentky Evropské seniorské unie na téma Evropský dům musí být postaven na solidaritě.

The European house

Evropský dům – překlad