Archiv pro Září 27th, 2022

  • Rada seniorů nesouhlasí s výší valorizace penzí tak, jak ji oznámilo MPSV. Ačkoli ministerstvo trvá na svém výkladu, deklaroval ministr Jurečka ochotu se nad spornými body sejít. Oč jde?
Návrh MPSV ČR vychází z ustanovení odstavců 3 a 4 paragrafu 67 o zvyšování důchodů Zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění v platném znění. 
Podle odstavce 4 je obdobím pro zjišťování růstu cen kalendářní měsíc následující po posledním kalendářním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při posledním zvýšení procentní výměry důchodů, a posledním měsícem tohoto období je 

pro pokračování klikněte na nadpis

    RADA SENIORŮ NESOUHLASÍ S VÝŠÍ OZNÁMENÉ VALORIZACE

    Rada seniorů nesouhlasí s výší valorizace penzí tak, jak ji oznámilo MPSV. Ačkoli ministerstvo trvá na svém výkladu, deklaroval ministr Jurečka ochotu se nad spornými body sejít. Oč jde? Návrh MPSV ČR vychází z ustanovení odstavců 3 a 4 paragrafu 67 o zvyšování důchodů Zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění v platném znění. Podle odstavce 4 je obdobím pro zjišťování růstu cen kalendářní měsíc následující po posledním kalendářním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při posledním zvýšení procentní výměry důchodů, a posledním měsícem tohoto období je pro pokračování klikněte na nadpis

    Pokračovat ve čtení článku