Prohlídka Muzea středního Pootaví

Klub důchodců ČZ Strakonice pozval dne 15.června seniory k prohlídce po rekonstrukci do Muzea středního Pootaví  Strakonice . Muzeem a novými expozicemi nás provázala ředitelka paní PhDr Ivana Říhová. Expozicí Dudáctví paní Mgr. Irena Novotná, která nám zahrála na dudy. Hru na dudy si vyzkoušel pan Jaroslav Dvořák. Všichni jsme si odnesli krásné zážitky . Děkujeme  paní ředitelce PhDR Ivaně Říhové , paní Mgr. Ireně Novotné a   paní Mirce Ploché.

Marcela Štveráková