Senioři tří krajů se setkali u Svitav

Toto setkání bylo završením společné akce královéhradeckých a olomouckých seniorů pod názvem Sejdeme se u Svitav. Aktivní senioři obou měst se, stejně jako před rokem domluvili, že každý nachodí během února a března alespoň 75 km, což je polovina cesty mezi oběma městy. V Královéhradeckém kraji se připojili navíc i senioři ze Smiřic, Semechnic a Doudleb nad Orlicí. Celkem tak chodilo v obou krajích přes 250 lidí a dohromady ušli 48 305 km.

Ke skutečnému setkání seniorů obou krajů došlo 11. 5. 2022 v Pardubickém kraji v Opatově nedaleko Svitav. Zúčastnili se ho navíc i místní senioři, takže zastoupeny byly tři kraje. Program si zajistili sami účastníci, kterých bylo na 130. Královéhradečtí předvedli country tance i ukázku hromadné sokolské skladby, objevil se i Laurel s Hardym a Šmoulové. S několika žertovnými tanci vystoupily Doudleby, Smiřice zaujaly ukázkou „Elegance 1. republiky“ a Olomouc párovým country tancem. Během celého odpoledne tak dokázaly jednotlivé party vytvořit jakýsi „Festival umělecké tvořivosti seniorů“. Zazpívat a na housle zahrát přišly i děti z místní MŠ a ZŠ. Také se soutěžilo, zpívalo a tančilo. Byly zmíněny i příští společné akce olomouckých a hradeckých seniorů a navazovaly se kontakty pro další spolupráci, neboť jak řekl kdysi zakladatel Kampeličky: „Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno.“ Akce se konala s podporou měst Olomouce a Hradce Králové i Královéhradeckého kraje. Přítomni byli náměstkyně olomouckého primátora paní Eva Kolářová a vedoucí oddělení sociální pomoci a služeb olomouckého magistrátu pan Jaromír Odstrčil, díky němuž se do chození letos zapojilo 11 olomouckých klubů seniorů. Jak chození, tak i toto setkání bylo vítaným zpestřením seniorského života a je proto velká naděje, že obojí se bude opakovat i v příštím roce.

Marcel Kraus
Foto: M. Kraus a D. Nezval