Senioři se konečně dočkali …..

 

Řeč je o jedné z nejoblíbenějších akcí, kterou je dnes již tradiční Liga Zábavy. Po delší odmlce z důvodu covidové krize proběhla dne 29.4.2022 v Citadele v duchu vítání jara a současně s připomenutím svátků velikonočních. Program byl dramaturgicky promyšlený a skvěle ošetřený. Nechyběla dynamika, pestrost ani tradiční soutěž. Během průběhu vznikla báječná atmosféra s výbornou náladou všech zúčastněných.  Poděkování patří především spoluzakladateli této akce panu Jaromíru Truhlářovi za jeho tvůrčí zápal z pozice moderátora a přinášení stále nových nápadů a to zejména v soutěžní části. Uznání a poděkování parří také hudební skupině a hlavně paní Martině Lamačové pod jejímž vedením vystoupily děti ze ZUŠ v Litvínově hned v úvodní části, aby předvedly svůj talent v  rámci pohybové kultury. Obrovský potlesk v sále patřil velice působivému až dojemnému výkonu litvínovských Sokolek. Zajímavým obohacením se stala klobouková promenáda, kterou připravily dámy z klubu č.6 v Litvínově. Rovněž tak zaujal velice emotivní projev v podání paní Aleny Tlachové z klubu Meziboří, kterým pod názvem Za krásu Meziboří vyjádřila lásku k tomuto městu.

Upřímné poděkování patří Citadele za poskytnutí důstojných prostor a samozřejmě  všem seniorům, kteří přišli, aby podpořili tuto oblíbenou tradici. Liga a další podobné akce vytváří pocit a nové naděje umět se radovat ze života, umět zahodit všechny problémy, smutky, starosti. A to navzdory současnému složitému dění u nás i ve světě.

A samotný závěrem?  Liga, která proběhla v duchu vítání jara se zdařila. Byla zde cítit především  spontálnost, uvolnění a radost ze života s návratem nostalgicky krásných vzpomínek prostřednictvím skladeb a písní. Naplnila tedy bezesporu své klíčové poslání, kdy by člověk neměl zůstat nikdy sám.  Již nyní se můžeme těšit na sobotu 3.12.2022, kdy tato skvělá akce proběhne v Citadele v duchu adventním. V úplném závěru je třeba blahopřát všem vítězným klobům, které bojovaly  velice vyrovnaně a porota to rozhodně neměla jednoduché. Nakonec absolutním     vítězem se stal klub Chudeřín, druhé místo si odnesli členové z klubu Lom, třetí místo získal klub Braňany a čtvrté čestné místo po velkém zápolení získali  členové z mosteckého klubu č.7.

Ještě jednou patří všem upřímná gratulace.

Blažena Lochovská